A világegyetem születése

Az egyiptomi hit szerint a napisten Ré szabadította ki a  világmindenséget a sötétség és a tengerek birodalmából.

Hogyan magyarázzák az egyiptomiak a világ keletkezését?

A mindenség elején az egyiptomiak szerint nem létezett más, csak a sötétség és a Nunnak nevezett óceán. Ebbe a káoszba érkezett a napisten , és világosságot hozott. Köpött egyet, és megszületett Su ( levegõ isten ) és Tefnut ( nedvesség isten ). megparancsolta  a vizeknek, hogy húzódjanak vissza. Egy sziget emelkedett ki az õsi tengerbõl. letelepedett ide, és úgy teremtette a különféle állatokat, növényeket, hogy egész egyszerûen csak kimondta a nevüket. Megszületett a világ. A Nun továbbra is körbevette a világegyetemet, de hála a Nap hatalmának, többé nem tudta elsüllyeszteni a Földet. Az ókori egyiptom lakói rettegtek attól, hogy a Nun újra elárasztja a Földet.

A Föld és az Ég

 Sunak és Tefnutnak két gyereke született: Geb, a föld és Nut, az ég. elválasztja õket, Geb a földön marad, a másik, Nut, az ég helyét foglalta el.

Az emberek teremtése

A legtöbb egyiptomi hiedelem szerint az embereket a kosfejû Hnum formálta fazekaskorongján. Tõle nemcsak a formájukat kapták az emberek, hanem a lelküket is.

Ré éjjel és nappal utazik

 A bárkáján mindennap keresztül megy a világon, amit teremtett. Reggel elõjön Nutnak, az égnek a testébõl, eszik, iszik, megmosakszik, beül a bárkályába, hogy keresztül menjen az égen keletrõl nyugatra. Utazása 12 órán át tart.Este Nut lenyeli. Ilyenkor átül a másik bárkájába, hogy útra keljen az éjszaka birodalmában. Ezen újabb 12 órás utazás során démonokkal és a szörnyû kígyóval, Apóphisszal találkozik, aki fel akarja õt falni. Szerencsére a napistent sok másik isten veszi körül, akik segítenek neki, hogy gyõzhessen. Reggel a gyõztes napisten újra elõbújik Nutból. Új nap virrad, és az egyiptomiak üdvözlik az eljöttét.

Ré arcai

A nap folyamán nek több ábrázolása is van. Reggel, amikor felkel, a szkarabeusz isten, Khépri képében tûnik fel. Délben, amikor a legmagasabban található, a tökéletes napkorongként jelenik meg, formájában. Este, amikor lenyugszik, gyakran fáradt öregember képében láttatja magát, Atumnak hívják. A -kultusz nagyon régi. A Középbirodalomban még egy istent csatolnak hozzá, Amont, láthatatlan képmását.

Készül az oldal második része: www.egyiptom2.mindenkilapja.hu

Oldalmenü
Szavazás
Ki a kedvenc Istened?
Ozirisz
Ízisz
Hórusz
Hathor
Egyéb
Naptár
Diavetítő